Skoči na vsebino
ns design

Svoje izkušnje pri delu in vodenju v grafični pripravi za tisk, sem ob 10 letnem delu v prepoznavnem slovenskem podjetju krepila tudi s teorijo. Diplomirala sem na Naravoslovnotehniški fakulteti v Ljubljani, smer grafična tehnika ter zaključila magistrski študijski program druge stopnje smer: Vodenje in kakovost v izobraževanju. Na Srednji šoli za strojništvo, mehatroniko in medije vodim Komisijo za kakovost, znanja pa nabiram s sodelovanjem na različnih projektih za kakovost po Sloveniji in tudi v tujini.

Zadnjih več kot deset let s srcem prisluhnem mladim, ter prepoznavam in spodbujam razvoj dijakov na Srednji šoli za strojništvo, mehatroniko in medije v Celju. Izobražujem tudi odrasle ter izvajam delavnice na šoli. Sem članica državne predmetne komisije za poklicno maturo za medijsko in grafično tehnologijo, avtorica dveh obsežnih gradiv, Adobe Illustrator CS4 in Adobe Illustrator CS4-vaje, ki sta prosto dostopna na spletu. Napisala sem učbenik Adobe Illustrator CC, katerega je leta 2019 izdala založba Grafenauer in je bil potrjen na Strokovnem svetu Republike Slovenije za izobraževanje.

Natalija Talan Fošnarič