Skoči na vsebino

Potrebujete logotip, tiskovine, kot so: revije, časopisi, letaki, plakati, vizitka, katalogi, knjige, letna poročila …? Za vas pripravim želeno tiskovino, upoštevaom vaše želje in sem zanesljiva pri dogovoru časovnega roka.

Natalija Talan Fošnarič

Oblikovanje tiskovin

Nudimo oblikovanje plakatov, letakov, vizitk, zloženk, brošur, letnih poročil, koledarjev, glasil, dopisov, embalaže, promocijskega materiala …

NS Art

NS Art se ukvarja tudi s slikanjem na platno z akrilnimi barvami. V galeriji so na voljo slike različnih dimenzij. Za naročilo slike je potrebno kontaktirati podjetje. Po naročilu lahko izdelamo tudi okvir za sliko.

Natalija Talan Fošnarič

O meni

Prvič sem se z grafiko srečala v Cetisu, kjer sem bila zaposlena 10 let. Svoje izkušnje pri delu in vodenju v grafični pripravi za tisk, sem ob delu krepila tudi s teorijo. Diplomirala sem na Naravoslovnotehniški fakulteti v Ljubljani, smer grafična tehnika.
Zadnjih več kot deset let s srcem prisluhnem mladim, ter prepoznavam in spodbujam razvoj dijakov na Srednji šoli za strojništvo, mehatroniko in medije v Celju, kjer v programu medijski tehnik poučujem strokovne predmete, ki so tesno povezani in potrebni za delo v grafičnih podjetjih.

Leta 2012 sem v okviru projekta Munus 2, Konzorcija šolskih centrov Slovenije, napisala dve obsežni gradivi, Adobe Illustrator CS4 in Adobe Illustrator CS4-vaje, ki sta prosto dostopa na spletu. Sem avtorica učbenika Adobe Illustrator CC, katerega je leta 2019 izdala založba in je bil potrjen na Strokovnem svetu Republike Slovenije za izobraževanje. Učbenik uporabljajo vse srednje šole v Sloveniji, ki poučujejo enak program.

Izobražujem tudi odrasle ob delu ter izvajam delavnice na šoli.
Sem članica državne predmetne komisije za poklicno maturo za medijsko in grafično tehnologijo. Ob delu sem zaključila tudi magistrski študijski program druge stopnje na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne vede, smer: Vodenje in kakovost v izobraževanju. Na Srednji šoli za strojništvo, mehatroniko in medije vodim Komisijo za kakovost, znanja pa je nabiram s sodelovanjem na različnih projektih za kakovost po Sloveniji in tudi v tujini.

Kontakt

NS, Natalija Talan Fošnarič, s. p. Grušce 16, 3222 Dramlje, M: 031 340 604